Укрепването на наклонената подпорна стена в близост до крайбрежната алея в Морската градина е заложено в проектобюджет 2021, чието обсъждане и гласуване в местния парламент предстои.

Предвиждат се мерки за стабилизирането на увредената подпорна стена и земния масив, както и за отстраняването на причините, породили деформациите и пукнатините в терена отзад.

Първоначално ще бъде извършено инженерно-геоложко проучване. По предварителни данни се смята, че основната причина за повсеместните деформации на земния масив зад подпорните съоръжения, напукването и отместването на части от тях, е навлажняването на свързаните (склонни към набъбване) почви в горната част на геоложкия профил, както и затруднените условия за дренирането на проникналите в дълбочина води в посока към морето.

Най-вероятно укрепването на участъка от 180 метра ще се реализира чрез система от микропилоти (вертикални и наклонени), обединени под повърхността на терена с тънка стоманобетонна плоча (ростверк).

Микропилотите се разполагат в редове, като решението предполага използването на технология, която позволява да се работи с лека сондажна техника.

Така няма да се пречи на експлоатирането на плажната зона през активния сезон. Така времето за строителството може да се намали чувствително, а строителните работи да се извършват на етапи.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви