През декември 2020 г. в област Бургас са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата – 4.9 хиляди.

В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 8.8%, а на леглата в тях с 12.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през декември 2020 г., е 10.2 хил., или c 56.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно със 73.5, 62.5 и 43.3%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация – с 23.0%, следват Украйна – с 14.1%, Турция – с 13.5%, Германия – с 8.1% и Гърция – с 6.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2020 г. намаляват с 61.6% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 4.6 хиляди. Пренощувалите българи са 4.2 хил., като 57.6% от тях са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 6.7% като намалява със 7.7 процентни пункта в сравнение с декември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 11.0%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 4.3%, и с 3 звезди – 3.5%.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. са 472.6 хил., или с 64.8% по-малко в сравнение с декември 2019 година.

Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани – със 76.1%, така и от български граждани – с 60.3%.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви