По мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, към 2 февруари 2021 г. са подкрепени 11 925 работодатели и са съхранени работните места на 265 137 души. Изплатените средства са над 807.3 милиона лева, съобщават от Националния осигурителен институт.

Най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост – над 334.8 млн. лв., за запазване на около 112 хиляди работни места. Сектор хотелиерство и ресторантьорство е подпомогнат с около 107 млн. лв. за близо 52 хиляди работни места.

Към работодателите от търговията са насочени 91.2 млн. лв. за над 32 хиляди работници и служители, предприятията от добивната промишленост са получили 62.7 млн. лв. за 8 хиляди запазени работни места, а сектор транспорт, складиране и пощи – 69.5 млн. лв. за над 24 хиляди работници и служители.

Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (3 960), Пловдив (1 006), Варна (888), Бургас (801), Благоевград (675), Русе (415) и Стара Загора (358).

Промените в дизайна на мярката след юни 2020 година доведоха както до разширяване на обхвата ѝ, така и до увеличаване на равнището на изплащаните компенсации.

За изплащане на средства по мярката 60/40 работодателите подават в Дирекция „Бюро по труда“ заявления по утвърден образец. Преценката за изпълнение на условията, регламентирани с постановленията на Министерския съвет, се извършва от Дирекция „Бюро по труда“, където работодателите, които отговарят на необходимите критерии, ежемесечно представят списъци на работниците и служители за изплащане на средства за предходния месец.

По получените от Агенцията по заетостта списъци Националният осигурителен институт определя размера на средствата за всяко лице – 60 на сто от осигурителния доход за определения с конкретното постановление месец – август за определяне размера на средствата за октомври, ноември и декември 2020 г. и октомври за определяне размера на средствата за януари, февруари и март 2021 г.

Средствата за запазване на заетост и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всички работници и служители се превеждат от НОИ по платежните сметки на съответния работодател. Това става два пъти седмично, като срокът от получаване на списъците в НОИ до постъпване на сумите по платежната сметка на осигурителя е не повече от 5 работни дни при нормативно определен срок до 10 работни дни, поясняват от осигурителния институт.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви