Дойна крава ли е ЕС, спорят депутатите
Дойна крава ли е ЕС, спорят депутатите

Увеличава се вноската на страната ни в ЕС. Това стана повод за спорове между ГЕРБ и БСП.

ЕС не е крава, която трябва да е издои, заяви Крум Зарков от БСП

Менда Стоянова от ГЕРБ коментира, че ще получим три пъти повече, отколкото ще внесем.

Не превръщайте България в милостиня, изтъкна социалистът Румен Гечев. Искате още да сме просяци или да не сме просяци, попита Стоянова

Социалистите са за европейско развитие на България, подчерта и депутатът от БСП Румен Георгиев.

Споровете възникнаха около проект на Решение за одобряване на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом, № 102-03-4.

Последиците от кризата с Ковид-19 изведоха на преден план важността да се гарантира, че Съюзът разполага с достатъчен финансов капацитет в случай на икономически сътресения. На дневен ред стои необходимостта от изключителни по своя размер финансови средства, за да се преодолеят последиците от кризата, без да се засилва напрежението върху финансите на държавите членки в момент, когато техните бюджети вече са подложени на огромен натиск за финансиране на националните икономически и социални мерки в отговор на кризата. В тази връзка на европейско ниво бяха предприети извънредни мерки за възстановяване и инвестиции, които се отразиха и върху решението за собствените ресурси. С оглед на осигуряване на условията за заемане от капиталовите пазари до 2026 г. на средства в размер до 750 млрд. евро (по цени от 2018 г.) от ЕК от името на ЕС за финансиране на новоприетия Инструмент за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, на заседанието на Европейския съвет през юли 2020 г., беше постигнато съгласие за временно повишаване с 0,6 процентни пункта на таваните на собствените ресурси – единствено с цел покриване на всички задължения на Съюза, произтичащи от получаването на заеми, докато всички тези задължения не престанат да съществуват и не по-късно от 31 декември 2058 г.

Наред с това, европейските лидери се договориха за въвеждането нови собствени ресурси, като постъпленията от тези въведени след 2021 г., да бъдат използвани за предсрочно погасяване на заемите по линия на Инструмента за възстановяване, с изричното уточнение, че Съюзът не следва да използва средствата, заети на капиталовите пазари, за финансиране на оперативни разходи. В съвместна декларация на ЕП, Съвета и ЕК се гарантира, че разходите за покриване на финансирането на Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ не следва да бъдат за сметка на европейските фондове и програми.

 

news.bg

 

 

 

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви