Сключен е договор за проектиране на АМ „Черно море“
Сключен е договор за проектиране на АМ „Черно море“

През 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела действия за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план – парцеларен план на автомагистрала „Черно море“. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

На 26 октомври 2020 г., след проведена процедура по ЗОП, е сключен договор за изпълнение на дейностите. Стойността му е 9 516 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнението на проектно-проучвателните работи е 365 календарни дни

След като разработката бъде предадена, Експертният технико-икономически съвет на АПИ ще избере целесъобразен вариант от техническа и икономическа гледна точка, при отчитане на всички екологични аспекти и ще се проведат процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Пълен проект по одобрения вариант ще бъде изработен след докладите по ОВОС и ОС и след като компетентните органи постановят окончателно решение по тях.

Въз основа на изготвения разширен идеен проект ще бъде обявена процедура за възлагане на строителството на АМ „Черно море“

Предвижда се новото трасе да започва от АМ „Хемус“ около с. Слънчево, ще следва пресичане на Варненско – Белославското езеро, обход на гр. Варна, връзка около с. Приселци със съществуващото трасе на магистралата и от там до АМ „Тракия“ с връзка около с. Ветрен (Бургаска област).

АМ „Черно море“ няма да преминава през населени места и курортни комплекси, уточни министър Аврамова

В проектната разработка ще се обърне и специално внимание на възможностите за осъществяване на връзки между магистралата с прилежащите населени места и с изградената пътна инфраструктура. На подходящи места ще бъдат проектирани пътни връзки към курортните комплекси по цялата черноморска ивица. Ще се даде и решение за пресичане на Варненското и Белославското езеро на най-благоприятното място, съобразено с възможностите за осъществяване на връзка с АМ „Хемус“. За осигуряване на достъп между земеделските и горските територии, разположени от двете страни на автомагистралата, ще бъде предвидено безконфликтно преминаване.

Министър Аврамова заяви, че доизграждането на автомагистралата е от особена важност не само на регионално ниво. Свързването на основните пътни направления от Северна и Южна България – чрез автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас, и на туристическия поток до цялото Черноморие.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви