Бypгac гyби пoчти по 20 xиляди paбoтни мecтa
Бypгac гyби пoчти по 20 xиляди paбoтни мecтa

39% от нефинансовите предприятия са регистрирали намаление на приходите от продажба на стоки и услуги през декември 2020 г. спрямо ноември, когато техният дял беше 42 на сто, сочи изследване на Националния статистически институт (НСИ), свързано с последиците от пандемията от Covid-19 върху икономиката

46,4 на сто от предприятията, участвали в изследването, декларират, че няма промяна в приходите от продажбите им през декември (при 46% през ноември), а при 14,5% дори има увеличение (при 11,8% месец по-рано), показват още данните на НСИ.

Разпределението по икономически дейности показва, че 56,4% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – с 44, 4%, като за индустрията този дял е 41,6%, а за строителството – 24,4%

Едва 10,5% от анкетираните са посочили, че се възползват от правителствените мерки за подпомагане на работодателите. В повечето предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (25,3% от анкетираните), следвани от „неплатен отпуск“ (20,3%) и преминаване към „дистанционна форма на работа“ (16,4%).

Едва 1,7% от анкетираните през декември съобщават намерение да прекратят дейността си, докато 4,7 на сто да преустановят временно дейността си, докато 92% от фирмите възнамеряват да продължат дейността си, показват още резултатите от последното бизнес проучване в условията на Covid-19 на НСИ

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви