Моловете да отварят
Моловете да отварят

След ресторантьорите, които поискаха незабавно отваряне на заведенията и излизат на протест на 27.01.,

за незабавно отваряне и на търговските центрове се обяви Българската ритейл асоциация в своя официална позиция. Писмо с това искане асоциацията изпрати до премиера, министъра на финансите и на икономиката

Българска Ритейл асоциация е сдружение на над 100 търговци, опериращи магазини на дребно в страната и осигуряващи хляб на семействата на над 30000 души. Предишната вълна на коронавируса остави сектора в обективна невъзможност да покрива непрестанния поток от парични задължения – към търговски центрове, банки, кредитни институции и към бюджета на държавата. Някои не успяха да се преборят още тогава и приключиха с бизнеса си, оставяйки стотици семейства разтревожени и обезпокоени за утрешния ден, лутайки се за нови решения, като старите финансови задължения още висят като неплатени, причинявайки им допълнителни психически (и/или физически) страдания.

Подкрепата на държавата по програмите за подпомагане на малки и средни предприятия, „Запази ме“ или 10% от намаленият оборот, или бяха крайно ненавременни, за да спасят едни, или бяха крайно недостатъчни, за да помогнат на други, или не достигнаха изобщо до трети. Все още очакваме изплащането по последните мерки с 10-те %, четем в писмото. Секторът „търговия надребно“ е не по-малко засегнат от останалите колеги, заети в браншове като заведения и услуги, даже напротив – на колегите от ресторантьорството, освен20%, бе предоставена и възможността за някакви доходи чрез извършване на доставки на храна. На ритейл сектора не бяха дадени тези възможности. Нещо повече, предходното затваряне месец март доведе до невъзможността да се продаде пролетната колекция, което доведе до липсата на оборотни средства, с които да се закупи новата колекция. Тези, които успяха да го направят, изпуснаха зимния сезон и най-вече коледните продажби, което е пагубно за сектор като търговията.

Освен това членовете и търговските центрове инвестираха огромни средства – от порядъка на няколко десетки милиона – за дезинфекция, лични ихигиенни предпазни средства, специализирани филтри и лампи, реорганизация на движението в търговските центрове, допълнителен персонал за хигиенизиране и още куп други мерки далеч отвъд изисканите по стандарт.

Въпреки това, чрез затварянето на моловете първи и отварянето им последни на обществеността е насаждано убеждението, че те са едва ли не най-опасното място в градовете,

а това е допълнителна отрова за и бездруго едва дишащия сектор.Господа управляващи, досега сектор търговия е осигурявал основна част от приходите на държавата във вид на данъци, такси, осигуровки и препитание на хиляди хора. Продължава да го прави и към днешна дата, тъй като опрощаване на нито лев от данъци, такси, кредити, наеми или различни други финансови тежести, които лишават от сън хиляди семейства в този момент, въпреки че в предходно писмо от 25.11.2020 настоявахме, с цел да се осигури поне частична ликвидност на търговците, да бъдат разсрочени банковите им кредити, както и за помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски.

Ето защо от асоциацията настояват за:

1. Незабавно отваряне на търговските центрове

Така поне оцелелите ще се опитат да завъртят колелото отново. Да не забравяме, че те имат нужда от подготовка, затова и навременното предупреждение от страна на властите е ключово, въпреки че колегите са свикнали да работят в несигурност и при постоянно променящи се регулации.

2. Преразглеждане на досега поставените мерки, тъй като:

– 10% са крайно недостатъчни, за да покрият и част от текущите разходи на бизнеса. Няма търговец,който да може да оцелее с подобна помощ. В предишно писмо към вас (25.11.2020) настоявахме държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. Всичко, което получихме, е едва 10% отспада на оборота!

– По мярката „Запази ме“не могат да се ползват всички онези служители (доставчици на стока, изготвящитеграфици и т.н, счетоводители, ТРЗ), които са пряко свързани с дейността на магазините, но не работят директно в тях. Те остават в тежест на работодателя, и за тях държавата не е помислила по никакъв начин.

– Има бизнеси от сектор търговия на дребно като фризьорските салони, които останаха извън рамките на помощта, а те също имат обекти в търговските центрове.
– Силно засегнати са и онези обекти в моловете, които останаха отворени, тъй като спадът на оборотите им стига и до 90%, а те плащат пълни разходи за наем, режийни и т.н, а не могат да разчитат на никаква помощ. В предишното писмо настоявахме при заразен персонал, който има доказан положителен тест за Ковид-19, магазините да могат да сесамокарантинират и сами да затворят обекта, като в този случай бъдат подпомогнати от държавата като принудително затворените бизнеси. Това не сеслучи.

3. Незабавно изплащане на помощта на одобрените търговци

Дори тези от тях, които са подали документи в първия ден от отварянето на програмата 10%, не са получили нито помощта, нито информация за това кога ще се случи това.

4. Подемане на национална кампания за осведомяване на обществеността относно,

бихме ги нарекли, драконовите мерки за безопасност и дезинфекция на търговските центрове, за да се промени психологическата нагласа, че моловете са опасни, заразни места.Разбира се, ние и нашите колеги от търговските центрове сме готови да покажем доказателства за гореспоменатото, предоставяйки достъп до техниката за дезинфекция, или документи за филтри, УВ лампи и всички останали средства за безопасност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви