Община Созопол кандидатства за разкриване на нова социална услуга „Топъл обяд в община Созопол – 2021 г.“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19″. Към момента услугата ще се изпълнява до края на м.Април 2021г., но се очаква срокът да бъде удължен.

В условията на извънредната пандемична ситуация, предизвикана от инвазията на COVID-19, настоящият проект осигурява подкрепа за задоволяване на базова нужда от храна за най-бедните и уязвими граждани на община Созопол. Проектните дейности организират приготвянето на храна, от една страна и от друга – нейното получаване.

Желаещи вече подават своите заявления, а групите, които могат да се възползват от проекта на Община Созопол са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност (369 лв. на член от семейството) – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в общината; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Програмата „Топъл обяд“ е част от цялостната социална политика, която Община Созопол прилага в подкрепа на хората, които са в най-голяма нужда и живеят в лишение.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви