Почти всички общини отбелязват ръст в разходите си
Почти всички общини отбелязват ръст в разходите си

Институтът за пазарна икономика /ИПИ/ представя в „265 истории за икономика“ разпределението и динамиката на общинските разходи в периода 2016-2019 г. Картите илюстрират както годишните разходи в номинално изражение, така и средната стойност на човек от населението. Индикаторите са показателни за особеностите на финансите и бюджетирането на конкретните общини, така и за неравенствата в разпределението на общинските средства.

От данните става ясно, че през 2019 г. най-високите общински разходи са в най-голямата община в страната – Столична, с 1,36 милиона лева, следвана от Варна (367 милиона лева), Пловдив (312 милиона лева) и Бургас (212.6 милиона лева). Почти всички общини отбелязват ръст в разходите си в периода между 2016 и 2019 г.

За областта втора с високи разходи е Община Несебър – 63.4 млн. лв., а трета Община Поморие с 30.3 млн. лв.

Какво е разпределението сред останалите общини в областта вижте ТУК

На човек от населението общинските разходи през 2019 г. варират между 646 лева на човек в Родопи и 4895 лева на човек в Челопеч. Повечето общини в които разходите на човек от населението са високи са групирани в пограничните и планински райони, където населението е относително малко, но въпреки това местната власт е длъжна да изпълнява основните си функции и да поддържа ключови публични услуги. Високи са разходите и в Средногорието, както и в общините, където водещият отрасъл е енергетиката. Повечето общини харчат между 800 и 1400 лева на човек от населението през 2019 г.

Конкретно за област Бургас на човек от населението общинските разходи са най-много в Приморско – 3 051 лв. на човек, Несебър – 2190 лв. и Малко Търново – 2 101. Бургас е далеч назад с 1 021 лв. на човек

Още подробности за всички общини в областта ТУК

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви