По решение на правителството язовирите „Ахелой“ и „Порой“ са определени като водоизточници за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. Имотите – публична държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на областния управител на област Бургас.

Така се осигурява възможност за обезпечаване на допълнителни водни количества за питейно-битови нужди на населени места в областта, тъй като поради ясно изразена тенденция на засушаване през последните години към настоящия момент има намаляване на водните обеми в основния водоизточник – язовир „Камчия“.

Язовирите, които досега са управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите, ще бъдат стопанисвани и поддържани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Бургас въз основа на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и за предоставяне на ВиК услуги с Асоциацията по водоснабдяване и канализация в областта, на която областният управител е председател.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви