Във връзка с отправени запитвания от граждани и представители на малкия и среден бизнес в града, ВМРО-Бургас отправи вчера инициатива за законодателни промени към народните представители от партията.

Става дума конкретно за нормата на чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

В сегашната си редакция, съгласно ДВ бр. 44 от 14 май 2020 г., нормата дава право на министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, да издават решения или заповеди, по силата на които да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски напълно или частично наематели на държавни и общински имоти.

В сегашната си редакция се дава такова право само до отмяна на извънредното положение и до два месеца след това. Към настоящия момент нормата е изчерпала времевия си диапазон и дори да не е отменена изрично, на практика не действа.

Усложняващата се епидемична обстановка в страната и въвеждането с всеки изминал ден на нови и все по-строги мерки, които доведоха до пълно затваряне на заведенията за хранене съгласно Заповед на министъра на здравеопазването в сила от 23.30 ч. на 27 ноември 2020 г. налагат бързи и адекватни мерки в подкрепа на бизнеса и заетите в този сектор граждани, в това число и законодателни мерки.

ВМРО- Бургас счита това за свой приоритет, поради което настоява за удължаване действието на нормата на чл. 6б и замяна на текста: „по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“ с отговарящ на актуалната ситуация текст. Съпредседателят на ПГ на „Обединени патриоти“ и зам. председател на ВМРО Искрен Веселинов подкрепи идеята и ще подготви предложение за законодателна промяна.

Това е сегашната редакция на текста:

Чл. 6б. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (1) По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви