Хоризонт Европа
Възможностите за финансиране на науката

Министерството на образованието и науката, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Бургаския свободен университет ще проведат онлайн семинар на тема „ Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа” – възможности за българската научна общност. Семинарът ще започне в 14.00ч. на 4 декември онлайн чрез Webex: https://bit.ly/33wogRP

Събитието ще бъде открито от ректорите на двата университета – проф. Галя Христозова – на БСУ и проф. Магдалена Миткова – на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както и от зам.-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева.

Г-жа Ангелиева ще представи Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации – от „Хоризонт 2020“ към „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). „ Разширяване на участието и разпространението на върхови постижения в „Хоризонт Европа“ е темата на Златина Карова, национален координатор на РП „Хоризонт 2020“.

Проф. Младен Савов от Института по математика и информатика към Българската академия на науките ще направи презентация по темата „Индивидуалните стипендии по програма „Мария Склодовска-Кюри“.

Зам.-ректорът на БУ „Проф. А. Златаров“ – проф. Сотир Сотиров  ще говори за ролята на висшите училища в местните и регионални иновационни екосистеми – ЦВП УНИТе. Университетът е партньор по проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“.

В него участват 5 български университета и целта му е до 2023 година, да бъде изграден действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

За инструментите на Европейския иновационен съвет и комерсиализирането на резултатите от изследванията ще говори проф. Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ.

„Хоризонт Европа“ е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г.

Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите — от концепцията до пазарната реализация, и допълва националното и регионалното финансиране.

„Хоризонт Европа“ е продължението на програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС.

 

ПРОГРАМА    
 

14:00 – 14:15

 

Откриване

проф. Галя Христозова, ректор на Бургаския свободен университет

проф. Магдалена Миткова, ректор на БУ „Проф. Асен Златаров“

Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката

14:15 – 14:45 Презентация:

Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации – от „Хоризонт 2020“ към „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.)

Карина Ангелиева

14:45 – 15:15 Презентация:

Разширяване на участието и разпространението на върхови постижения в „Хоризонт Европа“

            Златина Карова, национален координатор на РП „Хоризонт             2020“

15:15 – 15:30 Q&A
15:30 – 15:50 Презентация:

„Индивидуалните стипендии по програма „Мария Склодовска-Кюри

проф. Младен Савов, Институт по математика и информатика към Българската академия на науките

15:50 – 16:10 Презентация:

Ролята на висшите училища в местните и регионални иновационни екосистеми – ЦВП УНИТе

проф. Сотир Сотиров, зам.-ректор на БУ „Проф. А.      Златаров

16:10 – 16:30 Презентация:

Инструментите на Европейския иновационен съвет и комерсиализирането на резултатите от изследванията

проф. Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ

16:30 – 16:50 Q&A
16:50 – 17:00 Закриване:

Карина Ангелиева

            проф. Сотир Сотиров

            проф. Милен Балтов

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви