ОДМВР – Бургас е обявен конкурс за назначаване на държавна служба във вътрешното ведомство за общо 5 вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка: „младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ” в отдел “Разследване” към Областна дирекция на МВР – Бургас.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да притежават диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право” или придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” в Академията на МВР по специалност „Национална сигурност”;
– да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност
– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ – „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14:00 часа от 16.11.2020г. до 30.11.2020г., вкл.
Краен срок за прием на документи: 30.11.2020г

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви