Детските кътове са по проект
Детските кътове са по проект

Да се обособят детски кътове в ремонтирания дом на НХК, такова намерение има общинската администрация

Идеята може да се осъществи чрез проект „Детски кътове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Община Бургас разполага с подходящи две свързани с общ коридор помещения, които се намират на първия етаж в северното крило на новоремонтираната сграда на Културен дом на НХК. В непосредствена близост до тях има санитарни възли и асансьор. Настилката в помещенията е в добро състояние, налични са подходяща осветеност, вентилация и отопление.

Намеренията са да се обособят две зони – за деца до 7 и до 12 г.

За реализация на проектните дейности е предвидено да се включат 35 деца и ученици, за които да бъдат назначени 6 безработни лица с подходящо образование за период от 12 месеца.

Съгласно изискванията за кандидатстване по процедурата максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки конкретен проект е до 150 000 лева, като не се изисква съфинансиране от кандидатите. Крайният срок за кандидатстване е 15.12.2020 г. Затова предложението, входирано от кмета, ще бъде разгледано на предстоящата общинска сесия.

Дейностите по процедурата са насочени към създаване и оборудване на детски кътове, в които да се предоставят почасови грижи за деца на възраст до 12 години

Помещенията ще бъдат разделени на възрастови групи (до 3 г. и от 3 до 12 г.), съгласно което ще се обособят отделни зони със съответните за нея занимания и пособия за игра. Предвижда се по проекта да бъдат наети безработни лица с подходящо образование, които да осъществяват грижи за децата почасово. Лицата, които не притежават образователна степен или професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца и здравеопазването следва задължително да бъдат включени в обучение за придобиване на съответната степен. Те могат да бъдат наети на пълен или непълен работен ден, в съответствие с броя на децата, за които полагат грижи. Минималният брой деца, за което всяко ангажирано лице следва за полага грижи е пет. Съгласно условията за кандидатстване всяко проектно предложение трябва да предоставя грижи за минимум 15 деца.

Целта е да се предоставят възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място

Това от своя страна ще спомогне за превенция на отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, а от друга се запазване качеството на работната сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на развиващия се трудов пазар.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви