сдружение
сдружение "Онкоболни и приятели"

С решение на Общински съвет – Бургас за приемане на Бюджет 2020 е предоставена целева субсидия на сдружение с нестопанска цел „Онкоболни и приятели“, осигуряващи устойчивост по проект „Нарисувай ми усмивка“.

Постъпило е искане от председателя на сдружението за допълнителна финансова помощ за дофинансиране

на работни заплати на персонала, разходи за наем, ток, вода, материали. В настоящата затруднена социална и икономическа обстановка хората с увреждания полагащи труд в социалното предприятие са изложени на опасност да останат без доходи поради липса на финансиране.

Община Бургас винаги е заставала до хората с увреждания и е подкрепяла каузи, които в най-голяма степен защитават тяхното достойно право на труд и заплащането му.

Във връзка това кметът Димитър Николов предлага да се предостави на сдружението субсидия в размер на 17 770 лв.

Това може да стане чрез вътрешни размествания в бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви