ПФК Нефтохимик
ПФК Нефтохимик

Акционерът в ПФК „Нефтохимик Бургас 1962“ АД Павел Бошнаков и Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“, официално отказаха предложението на Община Бургас за безвъзмездно прехвърляне на акции й от капитала на дружеството

В писма до ОбС-Бургас Бошнаков и СНЦ-то уведомяват, че не приемат предложението за безвъзмездно прехвърляне на 200+600 броя, общо 800 броя налични поименни акции с право на глас.

Решенето е било взето на общо събрание, проведено на 14 ноември

„На основание чл.12 от Устава на дружеството и в установения там срок Ви уведомявам, че НЕ ЖЕЛАЯ да придобия предложените от Вас общо 800 бр. акции от дружеството и давам съгласието си друг акционер и/или трето лице не акционер да ги придобие при поставените от Вас условия“, е решението на Бошнаков.

„Бихме искали да ви уведомим, че след взето решение на общо събрание от дата 14.11.2020. Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“, не приема предложението за безвъзмездно прехвърляне на 51 броя налични поименни акции с право на глас“, уведомяват от сдружението.

Анелия Златкова
Анелия Златкова

Така предприетата процедура по безвъзмездното даряване на собствеността в „Нефтохимик Бургас 1962“ не намери реализация

 

Засега единственият проявил желание да поеме управлението на клуба е Анелия Златкова

А според поставените от общината условия по безвъзмездното придобиване на акциите, при отказ на акционерите Павел Бошнаков и СНЦ „Футболен клуб Нефтохимик Бургас1962“, с председател Николай Тодоров, следващата стъпка на Община Бургас е да прехвърли безвъзмездно на „Бест Спорт 1962“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала Анелия Златкова, притежаваните от нея 51 броя налични поименни акции с право на глас c номинална стойност по 500 лева всяка една и представляващи 51 % от капитала на ПФК „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, заедно с всички произтичащи от тях права въз основа на договор за дарение.

Условията са:

Дареният в едномесечен срок, считан от датата на получаване на временното удостоверение за притежаваните акции да предприеме действие по погасяване и/или разсрочване на изискуемите задължения на клуба към кредитори.
Дареният до 31.12.2020 г. да погаси лично или чрез 3-ти лица минимум 25% от задълженията на клуба.
Дареният като мажоритарен собственик на капитала на дружеството да запази и развива детско-юношеската школа на клуба, включително през настоящия сезон 2020-2021 да участват и в елитните групи ма шампионатите ма Българския футболен съюз.
Да осигури нормалното участие на професионалния отбор до завършване на първенството в „Б“ професионална футболна лига.

Първоначално Анелия Златкова искаше мажоритарния пакет. Впоследствие промени решението си и обяви, че желае 25 процента от акциите и участие в Съвета на директорите

Какво е намерението й към настоящия момент и дали ще приема да е едноличен собственик, надяваме се да се разбере скоро предвид сложната ситуация и финансовия колапс, в който е изпаднал легендарният някога футболен клуб „Нефтохимик“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви