Окръжен съд – Бургас освободи условно предсрочно осъдения български гражданин Румен Д.

от изтърпяване на 4 години 1 месец и 14 дни – неизтърпяната част от наказание „Лишаване от свобода“ за срок от десет години, наложено с присъда на Национален съд, Кралство Испания. Съдът определи изпитателен срок в размера на неизтърпяната част от наказанието и постанови за срок от 3 години „Пробационна мярка“ за Румен Д. – задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Делото е образувано по молба от осъдения Румен Д. за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наложеното му наказание „Лишаване от свобода“, с присъда от 2016 г., по дело на Национален съд, Кралство Испания, от 2012 г., която е приета за изпълнение от Софийски градски съд.

Той е осъден за разпространение на наркотици. Осъденият Румен Д. изтърпява за първи път наказание „Лишаване от свобода“

и до този момент не се е ползвал от института на условното предсрочно освобождаване. Българският гражданин не е бил обект на наказателна репресия до настоящото му осъждане.

По време на изтърпяване на наказанието осъденият Румен Д. не е бил наказван нито в Кралство Испания, нито по време на престоя му в затворническите заведения в Република България

Едновременно с това, той е бил награждаван няколко пъти за проявено добро поведение, предварително осъществяване на възложените му задачи и благоприятно отношение към труда по време на престоя му в Кралство Испания. Осъденият притежавал устойчиви трудови навици и имал положително отношение към труда. След настаняването му в ЗООТ „Строител“ полагал доброволен труд на външен работен обект.

В отношенията си с администрацията на Затвора – Бургас осъденият следвал установените изисквания и проявявал уважително отношение, а в отношенията си с другите лишени от свобода бил добронамерен

По тези причини Окръжен съд – Бургас счете молбата на осъдения Румен Д. за условното му предсрочно освобождаване, за основателна и подкрепена от събраните доказателства. Осъденият е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му общо ефективно наказание „Лишаване от свобода“. Според съда, въвеждането на лишения от свобода в обществото няма да доведе до риск от повторни противообществени прояви, преди всичко поради липсата на криминални нагласи у него, а също и поради факта, че престъплението, за което е бил осъден Румен Д., е инцидентен случай в живота му.

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване и на протест в 7-дневен срок пред въззивна инстанция

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви