75 случая на К-19 в област Бургас
75 случая на К-19 в област Бургас

За 281 потвърдени случая на К-19 в област Бургас съобщава Единният информационен портал към 00.00 ч. на 12 ноември. Към момента общият брой вече е 3 512.

Радостен е фактът, че излекуваните в страната за този период са 915, с което те стават 26 714 от началото на кризата.

Все още е висок процентът на новите случаи – 36.43% от направените ПСР теста. Броят им като цяло е 826 152, от които за денонощието са извършени 10 830 теста. Положителни са общо 87 311, като активни са 58 699 от случаите.

Остава висок броят на хоспитализираните и смъртните случаи. В болници са 4 478 души, от тях в интензивни отделения са 276-ма.

Починалите са общо 1 898, като 47 са за денонощието.

С над 40 потвърдени случая са следните области /по азбучен ред/:

Благоевград – 192, Бургас – 281, Варна – 295, Велико търново – 144, Враца – 95, Габрово – 157, Добрич – 50, Кюстендил – 66, Пазарджик – 85, Перник – 105, Плевен – 101, Пловдив – 378, Русе – 148, Силистра – 43, Сливен – 47, София – 101, София /столица/ – 1 116, Стара Загора – 110, Хасково -80, Шумен – 58 и Ямбол – 80.

Със заповед на здравния министър от 12 до 30 ноември се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в цялата страна.

Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение) за учениците от 5 до 12 клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11 ноември. Решението за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на организираните при недопускане на смесване на деца от различни паралелки/групи.
Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища,

с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда

Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) могат да работят само между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете

Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само между 8.00 и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви