През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 112 жилищни сгради със 706 жилища в тях и 86 937 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 29 245 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 30.2%, жилищата в тях – със 107.6%, а общата им застроена площ – със 132.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са повече с 10.8%, а тяхната РЗП – с 28.6%

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 13.1%, жилищата в тях – с 9.3%, а общата им застроена площ – с 22.0%.

Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 10.8%, докато на тяхната РЗП е отчетен спад с 33.6%

През третото тримесечие на 2020 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 68 жилищни сгради с 476 жилища в тях и с 64 172 кв. м РЗП и на 16 други сгради с 209 304 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради остава непроменен, но жилищата в тях нарастват със 107.0%, а тяхната РЗП – със 111.0%. Започнатите други видове сгради намаляват с 15.8%, докато общата им застроена площ се увеличава над три пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 6.8%, жилищата в тях – с 14.8%, докато общата им застроена площ се увеличава – със 7.6%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 23.8%, докато общата им застроена площ се увеличава близо осем пъти.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви