Откриване
Официално беше даден стартът на ремонта

За първи път в Бургас ще бъде създаден Център за върхови постижения към Бургаски университет “проф. д-р Асен Златаров” – Научноизследователски лабораторен комплекс.

Той е в рамките на изпълнението на  Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Това заяви днес по време на старта на строително-ремонтните работи проф. Сотир Сотиров, който е ръководител на административния екип на проекта УНИТе.

Парньори по проекта са  Университет “проф. д-р Асен Златаров” Бургас (БУ), Софийски университет “Св. Климент Охридски” (СУ), Технически университет София (ТУ), Русенски университет “Ангел Кънчев” (РУ) и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (ШУ), Подкрепяща организация е Община Бургас

Целта на Центъра за върхови постижения е разработване и внедряване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени към бизнеса.

Лаборатории
Така изглежда сега сградата, където ще се създадат лабораториите

В Научноизследователски лабораторен комплекс към Център за върхови постижения към Бургаски университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще се построят 4 лаборатории – ПРОТОТИПНА ЛАБОРАТОРИЯ, СИСТЕМИ РЕАЛНО ВРЕМЕ И ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ,  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА БИОСЕНЗОРИ  и КОМПЮТЪРНА ЛАБОРАТОРИЯ ХЕТЕРОГЕННИ И ВГРАДЕНИ АРХИТЕКТУРИ, И ОБРЬБОТКА НА ДАННИ.

Първата от лабораториите –  за прототипиране на платки, ще се намира в сградата на Техническия колеж. Идеята е тя да се превърне в модерна производствена база за печатни платки в малки количества, като в нея се обучават кадри за Индустрия 4.0. Това разказа ръководителят на научния екип проф. Станислав Симеонов.

Проф. Симеонов
Проф. Симеонов разказа за новите лаборатории

Обединение на мощностите, с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели , ще започне в сътрудничество с още два университета, партньори по проекта – в Шумен и София.

Това ще бъде и част от дейността на втората лаборатория по проекта. Някои от възможните тестове и симулации, които ще могат да се извършват в нея, са как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилот и се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.

„В новите лаборатории ще се развиват не само преподавателите в университета, но и ще се обучават студенти”, каза в приветствието си  ректора на университета проф. д-р Магдалена Миткова.

Зам.-областният управител Владимир Крумов каза, че всяка стотинка, вложена в образованието, дава богата реколта в бъдеще.

„Надявам се, че в рамките на няколко месеца да бъдат открити лабораториите на Центъра за върхови постижения. Научният екип  е воден от проф. Станислав Симеонов, в него има 7 извънредно сериозни учени. Към тях ще има и административен и технически екип. В момента, в който центърът заработи, нашата цел е да поканим там нашите даровити студенти, които  да се докоснат до тази техника, която не се намира навсякъде и се надяваме част от тях да останат при нас като учени“, сподели при откриването проф. д-р Сотир Сотиров.

УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса.

Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите.

По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа.

От друга страна УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни.

Откриването
След две години това ще бъдат модерни лаборатории

Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел, към която работещите експерти по УНИТе ще се стремят. Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области.

Това от своя страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна икономика.

Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото.

Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс, и реконструкция на 4 съществуващи бази.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви