Второ тримесечие със спад на икономиката ни
Второ тримесечие със спад на икономиката ни

Преките чужди инвестиции в страната от януари до август 2020 г. са в размер на 365,9 млн. евро (0,6% от БВП), като намаляват с 637,1 млн. евро (63,5%) спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ

Само за август нетните чужди инвестиции са отрицателни – минус 29,7 млн. евро, при положителен нетен поток от 90,4 млн. евро за същия месец на миналата година. Това се дължи на изтегляне на капитали от страната. Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 894,7 млн. евро за периода януари-август. Той намалява с 461,4 млн. евро спрямо същия период на миналата година, когато е отрицателен в размер на 433,2 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни фирми и граждани в недвижими имоти е положителен в размер на 0,01 млн. евро при 2,6 млн. евро година по-рано

Реинвестираната печалба на чуждите инвеститори в български дружества е положителна и възлиза на 331,7 млн. евро за първите осем месеца на годината при 346,1 млн. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за януари-август са от Нидерландия (407,2 млн. евро), Русия (119,6 млн. евро) и Унгария (107,2 млн. евро)

Нетните преки инвестиции на български граждани и фирми в чужбина за същия период са 80,1 млн. евро при 278,5 млн. евро година по-рано. Само за август нетните инвестиции в чужбина възлизат на 5,5 млн. евро при 49,3 млн. евро за същия месец на миналата година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви