Помощ за родители
Помощ за родителите с деца на дистанционно обучение

Отсъствията на децата от подготвителните групи – 5 и 6-годишните, по семейни причини ще бъдат увеличени от 10 на 20 за настоящата учебна 2020/2021 г. Това става с преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 за предучилищното образование

 

Отсъствия в задължителна предучилищна възраст по семейни причини са допустими след писмено уведомяване от родителите в срок, който е определен с правилника за дейността на детската градина или училището, в което детето се обучава.

С промените в наредбата се дава възможност при извънредни обстоятелства, когато детските градини бъдат затворени, след заповед на образователния министър да се осъществява педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда

Това ще става с участието на родителите чрез средствата за информационни и комуникационни технологии.

Онлайн заниманията обаче не трябва да бъдат повече от 30 минути на ден

През настоящата учебна година процедурата за преминаване в самостоятелна форма на обучение също е улеснена. В предходните и заключителни разпоредби е посочено, родителите трябва да подадат заявление до детската градина или училището, в което се обучават от първо до пето число всеки месец, ако искат да обучават хлапето от вкъщи. В него те трябва да декларират, че могат да гарантират подходяща среда за учене чрез игра и да посочат списък на избраните познавателни книги и помагала. Тази година те няма да бъдат задължени да разработват учебните планове, по които ще обучават децата.

 

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви