На проведената сесия на Общинския съвет станахме свидетели на безпрецедентното бягство от отговорност от страна на Община Бургас, която без да провери финансовата история на желаещия да придобие мажоритарния дял акции в ПФК „Нефтохимик Бургас“, без да разгледа стратегията му за спасение и развитие на клуба, без да получи каквито и да е гаранции за изпълнението на дадените обещания, прие предложение да се прехвърлят безвъзмездно акциите на общината във футболния клуб на новосформиращото за целта дружество „Бест спорт 1962“, собственост на Анелия Златкова.

Това пишат в своя позиция футболните фенове на „Нефтохимик“

Според феновете това е станало при нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Безотговорните действия на общинските съветници провокираха нас, ОБЕДИНЕНИТЕ ФЕНОВЕ НА НЕФТОХИМИК, да изразим готовност да извършим тази проверка вместо Община Бургас, като заявяваме, че, в случай г-жа Златкова не успее да ни убеди в сериозните си намерения и не ни предостави гаранции под формата на предварителни договори със спонсори, както и конкретна стратегия за развитието на клуба в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, в качеството на акционер чрез СНЦ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962, изразяваме готовност да приемем пакета от акции, когато ни бъдат предложени за придобиване по реда на чл. 12, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, с което ще се наемем:-да осъществим контакт с максимално много фирми от Бургас и страната втърсене на решение за спасението на клуба в краткосрочен план и предложения за сътрудничество всредносрочен и дългосрочен„, споделят феновете.

Те се ангажират да потърсят ново ръководство за клуба, законност и прозрачност пред всички настоящи и бъдещи спонсори на клуба, като мажоритарен акционер вместо Община Бургас, да бъдат орган, който разглежда, проверява и оценя всички бъдещи кандидатури на кандидат-акционери и на свой ред им продава/дарява акциите си; да организират избори за нов председател на СНЦ „Нефтохимик Бургас“, като безусловно се разграничават от досегашния Николай Тодоров, който отдавна нямал отношение към фенската общност на Нефтохимик Бургас.

Феновете поясняват, че настоящото изявление не представлява отказ от сътрудничество с Анелия Златкова или другия акционер Павел Бошнаков, а напротив, след абдикацията на Община Бургас, било покана за разговори с тях, както и с всички заинтересовани от съществуването на Нефтохимик.

За вчерашното решение на ОбС прочетете повече тук

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви