Заседание на Общински съвет Бургас ще се проведе днес, след едномесечно прекъсване. 55 докладни записки очакват решението си от старейшините на града, като в допълнение са отправени и осем питания към местната администрация. Припомняме, че вчера стана ясно за заразен с коронавирус общински съветник, които миналата седмица е участвал в комисиите по морско дело и рибарство, по наука и образование, и комисията по околна среда. Тествани ще бъдат колегите му, които са били на тези заседания, както и журналистите, които са ги отразявали.

Дневният ред иначе започва с докладна за избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас. Причината е постъпило заявление от Чанко Мирчев от БСП, с което изразява желание да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общински съветник. На негово място за зам.-председател се очаква да застане Живко Господинов.

След докладна на Евелина Михалева, председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас.

Следват предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, съответно от зам.-кметовете Диана Саватева и Йорданка Ананиева.

Живко Табаков, Манол Тодоров, Стоян Грозев и Костадин Андонов, общински съветници от ДБГ, предлагат от своя страна правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас.

Кметът Димитър Николов ще представи на заседанието годишен отчет и информация за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2019 г. и 30.06.2020 г.

Съветниците от ПП ГЕРБ има предложение за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка.

Кметът е входирал и докладна за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой. Интересна е и докладната от инж. Петко Димитров Драгнев, управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно даване на съгласие за поемане на дълг чрез револвиращ банков кредит за финансиране на дължимо ДДС за придобиването на 56 бр. нови електрически автобуси.

Съветниците от ДБГ имат и втор предложение, касаещо изготвяне на регистър на нежилищни обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви