Удължават се сроковете за възражение срещу съставен акт и за оспорване на наказателните постановления съответно от три на седем дни и от седем на четиринадесет дни

Това решиха на първо четете депутатите с промени в Закона за административните нарушения и наказания.

Регламентира се възможността за сключване на споразумение между наказващия орган и нарушителя

В такъв случай той ще плаща 70% от минимално предвидената глоба. Ако не е предвиден минимум, санкцията ще се определя „по договаряне между страните“, но не трябва да е повече от 70% от половината от максимума.

Предложение за споразумение ще може да прави нарушителят в 14-дневен срок от връчване на акта, както и наказващият орган след получаване на преписката

С промените се дава бонус за бързо плащане на глобата – нарушителят ще дължи само 80% от нея, ако не обжалва наказателното постановление и плати в 14-дневен срок. Ако обаче наред с глобата му бъде наложено и друго наказание, той ще може да обжалва наказателното постановление в тази част.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви