Бургас е на второ място по получени в КНСБ сигнали за нарушаване на правата на работниците, съобщи Здравко Тошков, председател на синдиката в Бургас. Статистиката е обработена след проверки в седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд /21-25 септември/. Тя е била под мотото е :“Недеклариран труд и нарушаване правата на работното място“.

Негативни сигнали има получени от 21 области от страната, като най-много те са от областите София-31 , Бургас-12 , Варна и Стара Загора по 9 , Шумен- 6,Видин и Кюстендил с по 4 , Плевен-4 . Останалите области са с между 1 и 2 сигнала.

Общо сигналите на приложението VOX са 108 броя, като 102 от тях са негативни, а 6 са подадени като позитвни сигнали. Към настоящия момент 62 от сигналите са препратени към институциите – 46 към Главна инспекция по труда, 9 към Национална агенция за приходите и 7 към Комисия за защита на потребителя.

Обработени и приключени са 67 сигнала. На 30 сигнала се очаква отговор от институциите. При 5 от подадените сигнали е изискано от сигнализиращите да публикуват допълнителна информация, за да се осъществи проверка.

Най-много подадени негативни  сигнали са за неплащане на заплати и осигуровки, извънреден труд, заплата в плик, липса на касови бележки, работа без договор, насилие или тормоз на работното място, лошо обслужване, некачествена стока или услуга и лоши условия на труд.

За неплащане на заплати и осигуровки най-много са сигналите в Бургас, Варна, Шумен, Видин, Кюстендил и др. – 20 броя, като за столицата, случаите са само пет. Подобна е ситуацията за извънреден труд, като отново случаите са концентрирани в областните центрове извън столицата.София се откроява с най-много сигнали за заплата в плик, което донякъде може да подскаже, че където има най-голям оборот на средства е“ най-сиво“.

В секторно отношение най-висок брой на негативни сигнали са в областта на търговията и услугите – 64 , туризма, хотелиерството и транспорта общо 20 .

В сферата на образователната система има постъпили 4 сигнала, читалищно и библиотечно дело – 2 , пенсионерските клубове – 2 сигнала. Държавната администрация – 2 сигнала, Здравната система – 4 ,  в  промишлеността – 3 , в културата сигналът е един.

В Бургаския регион по време на кампанията са получени сигнали за проблеми на хората на наемния труд в трудовото и осигурително законодателство, като за кратък период в РС на КНСБ и Д „ИТ“ Бургас,  и мобилното приложение  VOX са получени

103 сигнала за некоректно заплащане на положения труд.

Сериозни такива  има и по неспазване на работното време, почивки и отпуски – 29 броя. Не са малко и нарушенията  при възникване и прекратяване на трудовите правоотношения. Техният брой е 46. Посочените сигнали са преди всичко в туризъм, търговия  и услуги,особено през летния сезон.

Един от проблемите , които се наблюдават при подаването на сигнали от страна на потребителите е, че не винаги посочват точния адрес на обекта, срещу когото е сигнала, дори след осъществяване на разговор по телефона, потребителите на посочват въпросната конкретика, което затруднява институциите  при планиране и осъществяване на проверката.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви