Просрочените вземания на община Бургас към 30.06.2020 г. са в размер на 5 499 500 лв. Най-много са вземанията от концесии и наеми – 3 460 800 лв., включващи задълженията от дължими концесионни възнаграждения и неплатени наеми за ползване на ученически столове за хранене и други наети ДМА.

На второ място са вземанията от клиенти – 1 525 700 лв. Става дума за задължения за наеми от отдадени общински жилищни и нежилищни имоти, помещения в спортни зали и конната база.

Публичните общински вземания са в размер на 10 200 лв. Те се отнасят до неплатени такси за ползване на детски градини в с. Равнец и кв. Рудник. Тези места са населени със смесено население, социално слаби и безработни лица.

Има и други просрочени вземания в размер на 502 800лв., отразяващи суми от съдебни вземания от спечелени дела.

В края на първото полугодие на годината община Бургас няма просрочени задължения.

Що се отнася до наличностите по банкови сметки, към 30.06.2020 г. общината разполага с 22 668 300 лв.; по валутни банкови сметки – 957 800 лв.; по депозити – 8 615 800 лв.; по сметки за средства от Европейския съюз – 33 887 200 лв. и по сметки за чужди средства – 4 181 500 лв.

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви