Срив на приходите от туризъм на чужди туристи
Срив на приходите от туризъм на чужди туристи

Приходите от нощувки през юли 2020 г. са 53 612.9 хил., или с 69.1% по-малко в сравнение с юли 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани – с 81.6%, а от български граждани намалението е с 0.6%.

Това сочат данните на ТСИ-Югоизток, с център Бургас.

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 700 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 39.6 хил., а на леглата – 95.3 хиляди.

В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 25.5%, а на леглата в тях с 26.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2020 г., е 1 004.5 хил., или c 66.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, с 4 и 5 звезди и 1 и 2 звезди съответно със 72.3, 67.3 и 55.3%.

През юли 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 78.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.6% – на българи

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.3% от нощувките на чужденци и 26.0% – на български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.5 и 38.4%

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви