Бизнесът не одобрява спасителните мерки
Бизнесът не одобрява спасителните мерки

„Прогнозираме много голям годишен спад на БВП през второто тримесечие на 2020 г., последван от постепенно възстановяване“, пише в икономическия преглед на БНБ

Данните показват, че през второто тримесечие на 2020 г. се очаква един от най-големите годишни спадове на БВП в България. БНБ предупреждава, че съществува голяма несигурност по отношение на мащаба на икономическия шок през този период.

В анализа се посочва, че съществува 60% вероятност спадът на реалния БВП през текущата година да е в интервала от минус 4,1% до минус 13,1%.

Централната прогноза на БНБ е, че реалният БВП на България ще се понижи с 8,5% през 2020 г. Централната банка очаква частното потребление да се понижи с 5,3% в съответствие с прогнозираното влошаване на условията на пазара на труда и с намалението на реалния разполагаем доход на домакинствата. Отбелязано е, че въведената от правителството програма за подпомагане на заетостта и доходите частично ще ограничава тези негативни ефекти.

Според БНБ засилената несигурност в икономиката и влошените нагласи на потребителите са предпоставка домакинствата да отложат покупките си на дълготрайни стоки и да увеличат размера на предпазните си спестявания. За инвестициите в основен капитал се смята, че ще се понижат със 17% през 2020 г. в реално изражение изцяло поради очаквания спад на частните инвестиции.

Принос на нетния износ за растежа на реалния БВП през 2020 г. няма да има. Прогнозираното понижение на икономическата активност в основните търговски партньори на България и нарушаването на веригите за доставки се очаква да допринесат за спад на общия износ на стоки и услуги с 15,1%. По отношение на износа на услуги (по-специално транспорт и туризъм) БНБ смята, че спадът ще бъде по-голям от този при групата на стоките. Прогнозата за вноса на стоки и услуги също е за понижение през 2020 г. в съответствие с описаната низходяща динамика на частното потребление и инвестициите, които се характеризират със значителен вносен компонент, а също и поради по-слабия износ на стоки и услуги.

През 2021 г. БНБ предвижда частично възстановяване на икономическата активност и растеж на реалния БВП с 5,1%. За 2022 г. БНБ предвижда икономическата активност да продължи да нараства, но с по-бавен темп – 4,6%, и към края на годината реалният БВП да достигне нивото си от 2019 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви