Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Созопол за 2019 г. ще се проведе в морския град.

То се свиква на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол.

Обсъждането ще се проведе на 26.08.2020г. от 18:00ч. в кино-видео клуба на НЧ „Отец Паисий“. На него са поканени да вземат участие всички заинтересовани лица от местната общност на Община Созопол.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви