Катастрофата в Своге през 2018 г.
Катастрофата в Своге през 2018 г.

Строителните консултанти вече няма да могат да сключват договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.

Заложено е също при влезли в сила две наказателни постановления в рамките на три години да бъде прекратявано удостоверението за упражняване на строителен надзор. Това са част от проект за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети от Министерския съвет.

След тежката автобусна катастрофа при Своге през 2018 г., при която загинаха 20 души, а много други бяха ранени, стана ясно, че лабораторията, която е тествала строителните материали, е собственост на сина на мажоритарния собственик на „Трейс“ – дружеството, извършило ремонт на пътния участък.

С гласуваните промени в ЗУТ освен това се дава се възможност Дирекцията за национален строителен контрол да извършва служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж, както и да проверява дейностите, извършвани от надзорните фирми.

Консултантът вече няма да може да сключва договор за строителен надзор,

както и за оценяване на съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон, предвиждат още промените.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви