Бургаският апелативен съд потвърди решение, с което спрямо Сабахатин А. от село Карагеоргиево, община Айтос е приведено в изпълнение наказание лишаване от свобода, наложено с присъда на чуждестранен съд.

Мъжът е осъден от Централния съд за наказателни дела в  Лисабон, Република Португалия на две години и девет месеца лишаване от свобода за извършени две престъпления – обикновена компютърна измама и квалифицирана компютърна измама.

Според португалското наказателно право обикновената компютърна измама се изразява в използването на дебитна карта и на съответния код в банкомати от лице, което не е оторизирано от титуляра, с намерението да получи незаконно облагодетелстване, както и в използването на дебитни или кредитни карти за непозволено плащане на терминал за автоматично плащане. Квалифицираната компютърна измама визира случаите, когато причинената имуществена вреда на пострадалото лице е с „висока“ стойност.

Според апелативните съдии в случая са налице всички предпоставки за привеждане в изпълнение на наказанието лишаване от свобода, наложено с чуждестранната присъда.

Въззивният състав посочва, че окръжният съд правилно е приел, че деяниието представлява престъпление и съгласно НК на Р България и е наказуемо с лишаване от свобода от две до осем години и глоба до двойния размер на получената сума.

Основното възражение на жалбоподателя, че присъдата на Лисабонския съд не е влязла в сила и следователно не може да бъде приведена в изпълнение, включително в България, е правилно отхвърлено като неоснователно. Налице са категорични писмени данни видно от съдържанието на Европейската заповед за арест (ЕЗА), която е официален документ, изхождащ от компетентен орган на Република Португалия, че присъдата е влязла в сила на посочената дата.

ЕЗА, издадена от съдебен орган на държава – членка на ЕС, е валидна за всеки съд на територията на Европейския съюз, когато отговаря на изискванията за форма и съдържание, се казва в решението на въззивната инстанция. Механизмът на издаването и признаването/изпълнението й се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения, с който е обвързана всяка държава – членка на ЕС, в това число и РБългария и в частност българския съд.

Апелативните съдии споделят становището на първоинстанционния съд, че въз основа на предоставения му по надлежния ред официален документ – ЕЗА, чиято автентичност е безспорна между страните, той е длъжен да приеме, че издаващата държава е изпълнила своите задължения добросъвестно и в съответствие със закона.

Апелативен съд – Бургас е намерил обжалваното решение за правилно и законосъобразно и го е потвърдил. Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви