Домашен ремонт
Домашен ремонт

Реновиране на дома за намаляване на данъка върху дохода на собственика на жилището

Това е предложено от промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК), предложени за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

То ще може да се прилага и за доходите, получени през 2020-а. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите. Според новия текст физическите лица могат да приспадат от общата годишна данъчна основа направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения или ремонт на един жилищен имот в общ размер до 2000 лева.

Условията са няколко

Недвижимият имот трябва да е на територията на България. Данъчно задълженото лице трябва да е собственик или съсобственик на жилището. Подобренията или ремонтът са извършени от лица от държавна-членка на ЕС или на друга страна от Европейското икономическо пространство. Имотът не трябва да е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец. Освен това хората, които имат намерения да намалят данъчната си основа, е необходимо да представят документ за платения труд за ремонта или подобренията, съдържащ реквизитите по Закона за счетоводството,

придружен от документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ). Освен това собственикът на имота и майсторите, които го ремонтират, не трябва да са свързани лица. Когато имотът е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик. Условието е общия размер на облекчението да не превишава 2000 лева.

 

За да ползват данъчното облекчение, хората ще трябва да обявят кои са лицата, извършили ремонта и платените им суми за труд и по този начин придобитите от тях приходи ще излязат на светло, мотивират промяната от министерството на финансите.

Ако обаче установят, че собственикът е назначил ремонт на роднина, роднина или друго свързано лице, инспекторите ще откажат да признаят направените разходи.

С промените в ДОПК се вдигат двойно санкциите за лицата, които не оказват съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятстват упражняване на правомощията им.

Сега глобата е от 250 до 500 лева. Предлага се тя да се увеличи на 500 до 1000 лева.

При повторно нарушение санкцията става до 2000 лева. Изключително ниският размер на глобите стимулират задължените лица да предпочетат налагането на санкция пред угрозата от определяне на реално дължимите от тях данъчни и осигурителни задължения, мотивират предложенията си от МФ. Друга важна промяна в ДОПК е свързана с промяна на реда за погасяване на публични задължения.

Когато постъпи плащане към НАП по предявени за събиране вземания вече няма да се погасяват всички съразмерно, а ще се започва от най-старите

При сегашния ред има риск от погасяване по давност на по-рано възникналите борчове, пише в мотивите на финансовото министерство. Връчването на ревизионни актове или покани за доброволно плащане на задължения ще може да става и чрез изпращането им от IT служителите в НАП до електронната поща на граждани и фирми. Така веднага след изтичане на срока за плащане на определен данък, от НАП ще могат да изпратят покана за доброволно плащане, като ако електронното писмо бъде отворено, това ще се счита за легално връчено предупреждение.

Около 10-12 милиона лева могат допълнително да влязат в хазната, ако предложението бъде прието. Целта на изменението е да накара хората да използват услугите на регистрирани занаятчии и тези, които работят нелегално, да бъдат изтласкани от пазара.

Според данъчните експерти обаче това ще бъде трудно, защото майсторите на тъмно имат по-евтини услуги, тъй като те не начисляват ДДС. Всеки, който поиска документ за изплатените пари, ще увеличи цената на сметката, която трябва да плати с поне 20%. Увеличението е по-голямо от размера на отстъпката и това ще лиши хората от стимул да оказват натиск върху майсторите да излязат на бял свят. Напълно възможно е след общественото обсъждане лимитът или процедурата за признаване на разходите за ремонта да бъдат променени, като се вземат предвид тези факти.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

13 − three =