Правителството взе решение да обяви три сгради – публична държавна собственост, за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията. Те се намират в гр. Бургас, бул. „Александър Батенберг“ № 5 и са с обща застроена площ 132 кв. м. Сградите са в управление на Агенция „Митници“.

Обектите не се ползват за нуждите на митническата администрация повече от 20 години

Същите са негодни и опасни за обитаване, застрашени са от самосрутване и са с напълно компрометирана конструкция, сочи установеното фактическо състояние в конструктивно отношение от извършен оглед на място от строителен инженер. Конструктивно е невъзможно да се реконструират и възстановят и няма възможност за продължаване на експлоатационната им годност.

Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на агенцията за 2020 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви