Съд
Бизнесменът укривал данъци 5 години

Апелативен съд – Бургас потвърди имуществена санкция в размер на 19 616 лева, наложена на търговското дружество „Бургас Транс 2008“ ЕООД. Санкцията представлява имуществена облага, с която юридическото лице се е обогатило в резултат на  извършеното от Господин Г., в качеството му на управляващ и представляващ дружеството,  престъпление срещу данъчната система.

Окръжният съд в гр. Бургас е признал Господин Г. управител и собственик на капитала на дружеството в процесния период, за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление в периода от 13.11.2009 год. до 04.03.2014 год. в гр. Бургас, като управител на „Бургас Транс 2008“ ООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на дружеството в особено големи размери – 19615.95 лв., от които ДДС 13 523.59 лв. и 6092.36 лв. корпоративен данък, като до приключване на  съдебното следствие в първоинстанционния съд необявените и неплатените данъчни задължения са внесени в бюджета заедно с лихвите.

Господин Г. бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1300 лева. Решението е обжалвано и не е влязло в сила.

Настоящото производство е по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). В него законодателят е предвидил специален ред за санкциониране на юридическо лице, което в резултат на извършено престъпление от физическо лице се е обогатило или би се обогатило.

По предложение на прокурор е образувано наказателното дело от административен характер пред първоинстанционния съд.  Окръжните магистрати са наложили санкцията на търговското дружество. Апелативен съд – Бургас е намерил жалбата на юридическото лице за неоснователна и е потвърдил акта на първата инстанция, като правилен и законосъобразен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви