Алепу
Новият собственик нагло продължава да строи

Има строително разрешение с екооценка за изграждане на подпорна стена в местността „Алепу“, но за хотел няма. Това каза прокурор Христо Колев след края на днешното заседание Административен съд – Бургас по внесения от прокуратурата протест срещу разрешението за строеж, даващо право за извършване на строителни дейности на „Алепу вилидж“. Делото бе отложено за 21 септември.

Има издадено строително разрешение за съвсем друг вид строеж – за укрепване на свлачище. Това е валидно и законно разрешително, което не може да бъде отменено, защото е влязло в сила. Въз основа на това разрешително, инвеститорите е трябвало да изградят подпорна стена, а не хотел. Обектът, като хотел, не съществува в първото разрешително„, заяви прокурор Колев.

Според прокуратурата не е извършена задължителна екологична оценка за въздействието върху околната среда. Това е задължително, защото съоръжението се намира в непосредствена близост до две защитени зони.

Прокурор Христо Колев
Прокурор Христо Колев

Разрешителното за строеж е едно и ние го атакуваме като нищожно. Ако то падне, това означава, че няма валидно разрешително и строежа е незаконен„, каза още прокурорът.

Припомняме, че на 5 юни тази година Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка за законността на строежа между нос „Свети Тома“ и т.н. „Шофьорски плаж“ и да представи обобщен доклад.

В получения от ДНСК доклад се сочи, че от главния архитект на Община Созопол е издадено разрешение за строеж (РС) на 26.02.2018 г. за „укрепване на свлачище“ в м. „Алепу“, землище на Созопол, на името на „Алепу вилидж“. С нотариално заверена декларация от 28.08.2018 г., възложителят декларирал, че това РС, няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване.

Строежът на Алепу

По повод заявление от 30.08.2018 г. за съгласуване и одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и виза от 07.08.2018 г., от „Алепу вилидж“, главният архитект на община Созопол издал ново разрешение за строеж от 10.09.2018 г. на същото дружество за курортен комплекс „Алепу вилидж“ (етапно строителство) – първи етап – „укрепване на свлачище“ „Алепу вилидж“ и втори етап – „курортен комплекс“ – подземна и надземна част, находящ се в м. „Алепу“, землище на Созопол.

Строежът е определен като строеж първа категория. След съответни административни процедури, РС от 10.09.2018 г. е влязло в сила на 27.09.2018 г. По реда на чл. 154 ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) са допуснати изменения на промени в инвестиционния проект, както и допълване на новото строително разрешение.

В хода на проверката от ДНСК е установено и че на 10.10.2018 г. с решение на главния архитект на община Созопол е вписан и нов възложител, който не фигурира като такъв в двете строителни разрешения. В доклада са изложени и други констатации, изясняващи действителното положение по случая.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви