Окръжен съд – Бургас допусна изпълнението на Eвропейска заповед за арест, издадена от Апелативна прокуратура Източен Крит, с която се иска предаване на българския гражданин Иван И. на гръцките съдебни власти, с цел изпълнение на наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 10 години, въз основа на Решение на Тричленен Апелативен съд – тежки престъпления на Източен Крит, влязло в сила от 05.12.2018 г. Съдът предаде Иван И. на издаващата Европейската заповед за арест държава – Република Гърция.

Иван И. е признат за виновен от гръцките съдебни власти за съучастие в инсталиране на банкомати на специални устройства за копиране на данни на дебитни карти, на територията на Република Гърция през 2011 г., с цел да изработят фалшиви карти за теглене на пари-клонинги и в последствие с ползването на фалшивите карти и данни от платежни инструменти без съгласието на титулярите, да набавят за себе си незаконна печалба, успявайки да набавят за себе си незаконната изгода в размер на 49 979,22 евро, а цялата имуществена изгода, която са опитали да набавят за себе си е възлизала на сумата от 50 797,4 евро.

Описаните в Европейската заповед за арест престъпления имат своя аналог в българският наказателен кодекс – продължавани престъпления по чл. 243, ал. 2, т. З от НК на Република България и по чл. 249, ал. 1 и ал. З от НК на Република България.

Според държавното обвинение не са налице условията за отлагане на изпълнението на Европейската заповед за арест. Пред съдебния състав Иван И. изрази отказа си да бъде екстрадиран в Република Гърция и поиска от съда да изтърпи наложеното му наказание в Република България. Защитата отчете, че исканото лице е трайно е свързан с територията на Република България, с многолюдна фамилия и социализацията на Иван И. в гръцки затвор ще представлява определено затруднение за него и за роднините му.

Окръжен съд – Бургас счете, че няма данни исканото лице да е осъдено за същите престъпления с влязла в сила присъда на български съд или на съд на трета държава членка; да изтърпява или да е изтърпяло наказанието или присъдата не може да бъде преведена в изпълнение според законодателството на държавата, в която е осъдено. Съдът констатира, че за посочените престъпления не се предвижда наказание доживотен затвор или мярка изискваща доживотно задържане.

Съдебният състав прие, че в конкретния случай не са налице достатъчно основания да се откаже на гръцките власти предаване на исканото лице за изтърпяване на наложеното наказание в съответно заведение в Република Гърция, тъй като посочените от Иван И. и неговата защита основания – непознаване на език, възможност за прекъсване на комуникация с близки и роднини и прочие, не могат да обосноват извод, че лицето следва да търпи наказанието си в Република България.

Съдът не констатира наличие на обстоятелства, обосноваващи извод за нарушаване правото на защита на осъденото лице в рамките на наказателно-процесуалната деятелност на гръцките власти – същият е присъствал в началото на наказателния процес, като сам не е присъствал при постановяване на присъдата по същество.

Иван И. е знаел за тази присъда и е изразил недоволство от нея, като надлежно е упълномощил защитник, който пък от своя страна е изготвил и входирал в Апелативния съд, въззивна жалба против присъдата. В крайна сметка и по причини извън съда, осъденият не се е явил, а не се е явил и неговият защитник, при което въззивният съд е постановил решение в рамките на своите правомощия и законосъобразно е потвърдил атакувания съдебен акт.

Решението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред въззивна инстанция в 5-дневен срок.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви