Център за обществена подкрепа
Център за обществена подкрепа

Кметът Димитър Николов представи днес обновената сграда на улица „Филип Кутев“ № 11, в която от септември ще се помещава новият Център за обществена подкрепа в Бургас.

Старата, неизползваема и пустееща с години сграда вече е цялостно преобразена, модерно обзаведена и оборудвана за нуждите на социалния център.

Той е с капацитет до 100 места и 4 места за спешно настаняване. В него има център за спешен прием, две зали за индивидуална и семейна работа и зала за групова работа с деца и родители. Центърът е част от европейски проект, в който влизат още 4 нови социални центрове.

„С реализирането на този проект създаваме условия за предоставяне на грижи за най-уязвимите сред нас – деца и младежи, настанени в социални институции, лица с увреждания и с потребност от постоянна медицинска грижа. Новите социални услуги ще обхванат 300 деца и младежи и ще помогнат за тяхната реинтеграция в обществото. Освен това, чрез тях се разкриват нови 50 работни места за специалисти като психолози, логопеди, медицински сестри и социални работници“, сподели кметът Димитър Николов.

Сградата на ул. „Филип Кутев“ 11 е с нов покрив, нови подови настилки и покрития по стени, нови ел. и ВиК инсталации и видеонаблюдение. Фасадата й е цялостно топлоизолирана, с чисто нова дограма. Ремонтните дейности са съобразени с автентичността на сградата и намиращите се наоколо постройки. Дворното пространство е благоустроено, с оформен достъп за хора с увреждания и нова ограда.

Събитието се проведе в двора на центъра, като на него присъстваха още зам.-кметът по здравеопазване и социални дейности Йорданка Ананиева, директорът на дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ Мая Казанджиева, ръководителят на проекта Мирослав Жеков и Антония Дякова – координатор проект.

Центърът за обществена подкрепа на ул. „Филип Кутев“ е част от европейски проект, реализиран от Община Бургас, в който влизат още 4 нови социални услуги

– Центъра.ът за комплексна подкрепа на лица с увреждания, който вече функционира в Морската градина, новоизграден Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в двора на Помощно училище „Отец Паисий“ в ж.к. „Братя Миладинови“, Преходното жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст на улица „Китка“ в кв. Акации и Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 г. в партера на блок 408 в ж.к. „Меден рудник“.

Строителните дейности в останалите нови социални центрове също са завършени

Те са обзаведени и оборудвани с необходимата медицинска и специализирана апаратура за рехабилитация и терапия, съобразена със състоянието и потребностите на ползвателите им. В момента тече подбор на специалистите, които ще работят в тях. През август те ще се обучават, а от септември ще започне функционирането на новите социални услуги.

Целта на всички нови социални центрове, които Община Бургас изгради или ремонтира, е да бъдат създадени условия и среда, стимулиращи индивидуалното личностно развитие и умения за самостоятелен живот на децата и младежите, изведени от социални институции.

Реализирането на новите социални центрове са по проект – „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., процедура „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви