Прозрачността в местната администрация е оценена на 73.8
Прозрачността в местната администрация е оценена на 73.8

Ежегодно Програма Достъп до информация (ПДИ) обновява своята оценка на прозрачността на институциите, в това число на местната администрация.

Изследването оценява как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

През 2020 г. най-висок рейтинг получава община Търговище (95,7), следвана от Белослав (93,5) и Сливен (91,5)

От обратната страна застават Земен (22,6), Етрополе (25) и Твърдица (27,8), като според ПДИ те са най-малко прозрачните общински администрации.

Сред най-големите общини на първо място по прозрачност се нарежда Столична – с рейтинг от 78,8, следвана близко от Варна (78,3), а Пловдив е оценен със 76,6.

С три пункта след Пловдив се нарежда Бургас, който е оценен със 73.8

Защо е важна прозрачността на общинската администрация?

Хората вярват повече на администрация, която публикува информация и отговаря на запитвания бързо и добронамерено;
Възможностите за корупция намаляват, когато се публикува възможно най-много информация за работата на общинската администрация;
Гражданите са по-активни в публични обсъждания, по време на които се решават местни проблеми, ако достъпът до информация е навременен, добре организират и лесен;
Трудни решения за местното развитие се подкрепят по-лесно от общността, ако хората разбират и са информирани за предизвикателства, т.е. мандатът на доверие се получава по-лесно от по-прозрачните и отворени общини;
Политическата конкуренция е по-отворена, когато е ясно какво се случва в общината;
Липсват съществени извинения да няма висока степен на прозрачност – технологиите се използват масово, а инфраструктурата (организация на работа вътре в администрацията) е налице и на практика става въпрос наистина за целенасочено решение на една община дали ще бъде прозрачна ли не.

ime.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви