Ремонтират ДКЦ1
Ремантират ДКЦ1

Започна мащабният ремонт, който ще преобрази напълно до три месеца най-посещаваният в града Диагностично-консултативен център I

или бившата Първа поликлиника. Клиниката се помещава в едното крило на УМБАЛ Бургас в ж.к. „Зорница“.

Сградата на ДКЦ I не е ремонтирана основно от десетилетия, поради което голяма част от мазилката на външната фасада е компрометирана

Помещенията в сутерена не се експлоатират отдавна и са в лошо състояние. Подобно е положението и по етажите на медицинското заведение. В нея от първи до четвърти етаж се разполагат регистратура, център по хематология, манипулационни, лекарски, специализирани и педиатрични кабинети.

Обновяването ще въведе всички необходими мерки за енергийна ефективност, като полагане на топлоизолация на външните стени и пребоядисване, демонтаж на старата покривна хидроизолация и смяната й с нова и ремонт на козирката на входа на медицинското заведение.

Реновирането на сградата е по проект на Община Бургас, финансиран от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/, а реализирането му ще подобри значително топлоснабдяването и енергийната ефективност на сградата, както и условията за пациентите и медицинските работници.

След санирането на сградата, ремонтът ще продължи с пълно модернизиране и на педиатричните кабинети и чакалните към тях

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви