Спец проверка за корупция
Татяна Дончева и Тошко Йорданов се съдят взаимно

По внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Бургас бе наложено ефективно наказание от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ спрямо Стефко А.

Той е подсъдим за това, че при условията на продължавано престъпление е използвал фалшива лична карта, издадена на 28.06.2011 год., съдържаща лични данни на трето лице и снимка на подсъдимия. Престъпното деяние е осъществено за времето от 25.08.2015 г. до 30.09.2015 г. в гр.Бургас. Картата е представена пред НОИ, в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ при община Бургас, банкови и други кредитни институции, с цел да бъдат набавени удостоверения и впоследствие подписани договори за получаване на кредити от подсъдимия.

Стефко А. е подсъдим и за това, че сам е съставил фалшиви договори и запис на заповед, в които посочил данните от тази лична карта, знаейки, че посочените данни не са истински

Престъплението е осъществено за времето от 02.09.2015 г. до 01.10.2015 г. в гр.Бургас. Съставените неистински документи са послужили пред мобилни оператори и кредитни институции.

Стефко А. е подсъдим и за това, че представил неверни сведения в декларации за получаване на кредити от различни институции, като вписал неистинските данни от горепосочената лична карта, които и устно потвърдил

Целта е била подсъдимият да получи парична сума от над 20 000 лева от различни банки и други дружества, предоставящи кредити. Престъплението е осъществено за периода 04.09.2015 г. -30.09.2015 г. в гр.Бургас.

Стефко А. е обвинен и за това, че получил кредити на стойност над 20 000,

предоставени му от различни институции, въз основа на неистинските договори. Престъплението е осъществено за периода 07.09.2015 г. – 08.09.2015 г., в гр. Бургас.

Той е обвинен и за това, че си е послужил с официални документи, издадени за друго лице –

удостоверение за семейно положение и друго удостоверение, пред банков служител, с цел да го заблуди и така да получи кредит. Престъплението е осъществено на 07.09.2015 г. в гр.Бургас.

Той е обвинен и за това, че е направил два опита да преведе сумата от 19 900 лева в неустановена банкова сметка,

като опитите са останали недовършени поради независещи от дееца причини. Престъплението е осъществено на 09.09.2015 г. в два банкови офиса в Бургас.

Стефко А. е обвинен и за това, че е поставил в заблуждение служители на две дружества, предоставящи кредити,

с цел да набави за себе си и неустановеното по делото лице имотна облага, в размер на общо 1 500 лева. Престъплението е осъществено за времето от 18.09.2015 г. до 23.09.2015 г. в град Бургас.

По време на разследването е установено, че горепосочените престъпни деяния са осъществени от подсъдимия, след като неустановено по делото лице се е свързало със Стефко А. и му е предложило да му състави неистински официален документ – лична карта, на която да бъде снимка на подсъдимия и данни на друго лице. По този начин Стефко А. е могъл да тегли кредити от финансови институции, използвайки неистинския документ. Неустановеното по делото лице му е предложило част от изтеглените суми да остават в полза на подсъдимия, който се съгласил на така поставените условия, тъй като нямал доходи.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана пред Апелативния съд.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви