Общински съвет Бургас е на път да приеме мерки за намаляване икономическите щети върху спортните организации на територията на Община Бургас, засегнати от икономическите вреди на пендемията.

За тази цел съветниците ще решат дали учениците от спортно училище „Юрий Гагарин“ да ползват за тренировъчен процес общинските спортни бази, стопанисвани от ОП „Спортни имоти за периода от 1.06.2020г.-30.06.2020г., както и да дадат съгласието си спортните организации на територията на Община Бургас да ползват с намаление 50% от наемите общинските спортни бази, стопанисвани от ОП „Спортни имоти“ за периода от 11.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Намалиха се драстично приходите на спортните организации и много от тях попаднаха в тежко финансово състояние и в невъзможност да покриват разходите за ползване на спортни бази за своите тренировъчни спортни дейности в предстоящите месеци„, пише председателят на спортната комисия Йордан Георгиев в докладната.

Учениците от Спортното училище не можели да ползват безплатно и спортната си база. Те били принудени да провеждат тренировъчен процес през спортните клубове, като заплащали предвидените такси и наеми за ползване на спортната инфраструктура на Община Бургас.

След проведени разговори с представители на спортните организации на територията на Община Бургас, и имайки предвид обществените нагласи и проблеми в спортния бранш, предлагам като мярка за облекчаване на спортните клубове в Община Бургас при провежданите от тях дейности да се ползват с право на намаление 50% от заплащане на наем за ползване на общинските спортни бази, стопанисвани от ОП „Спортни имоти“, за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. Мярката е само временна и цели да облекчи финансовата тежест на спортните организации, за да могат да реализират успешно своите спортни резултати и постижения, които имат нематериална стойност и носят ползи за обществото. Считаме, че те заслужават нашата обща подкрепа и съпричастност в тази трудна за тях икономическа ситуация„, пише още Георгиев.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви