Двойната цена на акция спрямо борсовата, която ще плати Българската банка за развитие, за да придобие малко над 18% от собствеността на Първа инвестиционна банка е справедлива и пазарна.

Държавната банка очаква сериозна възвращаемост.

Пътят към еврозоната е открит.

Не е ясно кой е мистичният частен инвеститор, който на практика спаси аукциона и измъкна страната от наказателна процедура от ЕК.

Накратко това са основните изводи, които могат да бъдат направени от пресконференцията, последвала вчерашното сутрешно заседание на Министерски съвет, на която министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на икономиката Емил Караниколов опитаха да обяснят защо държавата влиза в ПИБ, с колко процента, на каква цена и докога.

Дотук е ясно следното –

държавата през ББР е придобила правата върху малко над 77,7 милиона от всички 110 милиона новоиздадени за увеличението на капитала на ПИБ, а като акции – ще придобрие малко над 28 милиона броя. Това са около 70% от цялата нова емисия, а останалите 30% са за сметката на частен инвеститор или инвеститори (никой все още не казва кой или кои са те.). В номинално изражение, след като записаните акции бъдат платени, то държавата ще е инвестирала около 140 милиона лева в ПИБ. Числото е такова, защото

емисионната цена, която ПИБ предложи, е 5 лв. на акция или почти двойно на борсово търгуваната към момента на Българската фондова борса.

Така днешните двама големи собственици – Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, ще запазят общия си контрол върху банката с общ процент на собственост около 62%. Важно е да се отбележи, че ако емисионната цена не беше толкова висока, а беше на борсовите нива, то трябваше да бъде предложен много по-голям брой акции, за да се достигне исканата сума от 200 милиона лева и тогава двамата вероятно щяха да изгубят контрола върху банката.

Вчера Владислав Горанов изчете надълго и широко доклада на МФ и МИ за решението за изкупуването на правата и опита да обясни защо цената от 5 лв. всъщност е пазарна и справедлива.

В едно изпълнено с цитиране на международни стандарти и счетоводни обяснения твърдение, той заяви, че борсовата цена е неадекватна, а цената от 5 лв. е нормална

Накратко – ниската ликвидност на българската фондова борса не позволява да се търсят реалните цени на акция; публично предлагани такива банки у нас няма, освен една – ЦКБ, така че средностойностното търгуване на нейните акции също няма как да бъде взето предвид. Изчетени бяха и всички съображения, които самите анализатори на ПИБ бяха заложили в своя проспект за емисионна цена от 5 лв. Така се стигна до извода – макар на борсата акцията на ПИБ да струва 2,7 лв., платената от държавата цена – 5 лв. на акция е пазарна и справедлива. Освен това балансовата стойност на акцията на ПИБ била 8 лв. (б.р. – балансовата стойност е счетоводната и, смята се, реална стойност).

Най-важният аргумент на Горанов – щом има и частни инвеститори, значи цената е пазарна

Какво още разбрахме? Например – сутрешното изказване на премиера, че ПИБ едва ли не ще си откупи акциите обратно и то с лихвите, веднага след като влезем в ERM II, не е точно правилно. Даже въобще не е, защото Горанов обясни, че ББР няма да разполага веднага с акциите, а ще го направи, ако има достатъчно силен инвеститор, който да ги плати. Такива до момента имало доста, така че след влизането в чакалнята и стабилизацията на ПИБ – щяло да има още. Така или иначе изказването на Борисов беше твърде неясно – акциите се търгуват на свободен пазар и ако е имало някаква договорка за т.нар. „buyback“, тя е при строги условия и практически е невъзможно някой да се съгласи да плати повече.

Разбрахме също, че ББР влиза в ПИБ със собствен капитал, който е различен от допълнителното увеличение на капитала на държавната банка, което беше направено, за да се гарантират „COVID“ заеми за фирми и физически лица. Все пак Горанов може да поиска ново, допълнително увеличение на капитала на ББР, за да е сигурно, че няма да се ползват току що капитализираните средства.

Разбрахме и, че решението за придобиването на дела е взето от УС и Надзорен съвет на ББР още през май. Тоест – всички отговорни лица са знаели отдавна за нещо, което обществото предполагаше. Информация не е била споделяна, за да не се гонят частните инвестотори.

И накрая – никой в правителството не очаква ЕК да възбуди наказателно производство за държавна помощ, защото е изпълнено условието да има поне 30% частно участие в изкупуването. Това обаче на свой ред поставя въпроса за перфектното разбирателство между ББР и частния инвеститор, които са си разделили акциите, без да знаят един за друг.

clubz.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви