Таблица за строителството на жилища в област Бургас
Таблица за строителството на жилища в област Бургас

Най-много жилищни сгради в Бургаска област са построени в периода 1946-1960 г. – 22.1%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.3%. Това сочат данни на ТСИ-Югоизток.

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 206. В градовете се намират 48.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 55.7 хиляди.

Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 47.8 хил. или 45.9% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 40.6 хил. или 39.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 7.9%, а панелните – 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча – 52.1%, а в селата тухлените с гредоред – 58.4%.

Към 31.12.2019 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради – 52.5 хил. или 50.5% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.6 хил. (35.2%), триетажните са 8.7 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.2 хиляди.

Към 31.12.2019 г. броят на жилищата в област Бургас е 291.7 хиляди. В градовете се намират 223.0 хил. жилища или 76.4% от общия брой

Колко души в област Бургас са осигурени с жилища, вижте ТУК

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви