Предоставената финансова помощ има еднократен характер и е в размер до 1 000
Предоставената финансова помощ има еднократен характер и е в размер до 1 000

Общински съвет Бургас прие нов правилник за финансово подпомагане на приемните семейства в Бургас. С него се актуализират и подобряват процедурите, свързани с отпускане на финансовото подпомагане на приемните семейства. Тази помощ е отделно от финансирането на националната програма и се отпуска от общинския бюджет.

Има голямо текучество в тези семейства, доста бързо приемат и доста бързо се отказват от приемната грижа. Добре е да помогнем процесите да стават по бързо. Това е навременна наредба, която ще направи нещата по-лесни„, каза д-р Антонио Душепеев от ПП ГЕРБ.

Владимир Павлов от „Възраждане“ изрази задоволство от наредбата и също я определи като навременна. Той дори поиска да бъдат увеличени средствата по нея, но идеята му не беше приета.

Предоставянето на услугата приемната грижа за Област Бургас се изпълнява от проект „Приеми ме 2015″на ОП „Развитие на човешките ресурси“. В Община Бургас към момента има 14 приемни семейства, които ако отговарят на изискванията в Правилника, могат да кандидатстват за еднократното финансово подпомагане.

Освен Бургас още 7 общини Айтос , Камено, Карнобат, Малко Търново, Сунгурларе, Созопол и Средец в областта работят по националната програма за приемни семейства като общият им брой е 52.

Целта на финансовото подпомагане е решаването на важни социални и здравни потребности на децата, настанени в приемни семейства. Средствата се предоставят за превенция, реинтеграция и отглеждане на деца в приемни семейства и се осигуряват от бюджета на общината в качеството й на доставчик на социални услуги.

Приемно семейство може да подаде заявление за кандидатстване за финансова помощ след изтичане на тримесечен срок от настаняването и наблюдение на детето. Заявлението се подава лично от приемните родители до Председателя на Комисията за детето по чл. 20а от ЗЗкД, в деловодството на общинската администрация.

Новите изисквания в правилника са заявлението да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата/причините за предоставянето му, както и да посочва конкретното предназначение на исканата финансова помощ.

Променен е и списъкът на документи, които следва да бъдат приложени към заявлението и е указано съответното нормативно основание за тяхното издаване. Това е необходимо от практическа гледна точка, тъй като в повечето случаи настаняването на детето в приемното семейство се извършва на база заповедта за настаняване, а съдебното решение все още не е излязло.

Предлага се още въвеждането на изцяло нови процедури, които имат за цел да осигурят надеждно отчитане и упражняване на последващ контрол във връзка с финансовите помощи, предоставени от общинския бюджет.

От страна на Община Бургас не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба, тъй като такива са предвидени в приетия бюджет за 2020 г., пише още в докладната на кмета.

Право на еднократна финансова помощ по този правилник имат само доброволни и/или професионални приемни семейства, в които са настанени деца за срок над 6 (шест) месеца и са вписани в регистъра на утвърдените приемни семейства, поддържан от Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Бургас. За разглеждане се допускат заявления от приемни семейства, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бургас.

Средствата, предвидени за финансово подпомагане на приемни семейства, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Бургас.

Предоставената финансова помощ има еднократен характер и е в размер на до 1 000 (хиляда) лева, за всяко настанено дете в приемно семейство. Предоставянето на средствата се извършва след решение на Общински съвет – Бургас за всеки конкретен случай, до изчерпване на сумата, предвидена по бюджета.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

19 − 1 =