Спец проверка за корупция
Татяна Дончева и Тошко Йорданов се съдят взаимно

Крадци от Айтоско, осъдени в Португалия, ще излежават присъди в български затвор

Апелативен съд – Бургас потвърди отказ за изпълнение на Европейска заповед за арест за двама жители на село Карагеоргиево, община Айтос и прие наказанията им „лишаване от свобода“ да бъдат приведени в изпълнение от прокурор на Р България.

Айше Х. и Сабахатин Р. и двамата от с. Карагеоргиево, община Айтос са влезли в сила присъди от Централен съд за наказателни дела – Лисабон, Португалия. За всеки от тях има издадена европейска заповед за арест от 4 февруари 2020 г. на базата на съдебно решение от 12.12.2017 г. на същия съд и са търсени от съдебните власти на Р Португалия за изтърпяване на ефективно наказание.

61-годишната Айше Х.е осъдена на „лишаване от свобода“ за срок от 4 години, за извършването на общо 6 престъпления в  Португалия

В заповедна за арест е посочено, че през декември 2014 г.- януари 2015 г. в гр.Лисабон, Р Португалия, Айше Х., в съучастие с други подсъдими по същото дело лица – български граждани, осъществила две обикновени кражби на банкови дебитни карти и банкови книжки от владението на техните собственици. По същото време, отново в съучастие с други съподсъдими Айше Х. е осъществила и 3 обикновени компютърни измами и една квалифицирана компютърна измама. Цитираните компютърни измами, съгласно португалското наказателно право, се свеждат до неправомерно използване на данни за чужди платежни инструменти – теглене на суми от АТМ устройства с чужди платежни инструменти и съответните за тях кодове, както и неоторизирани покупки на стоки в търговски обекти чрез ПОС терминал с използване на чужди платежни инструменти, с намерение деецът да придобие за себе си или за трети лица незаконно облагодетелстване.

Квалифицираният случай на компютърната измама по смисъла НК на  Португалия визира паричната стойност (сравнително висока или висока) на причинената с деянието имуществена вреда.

В Европейската заповед за арест на Сабахатин Р (65 г.), издадена въз основа на същото съдено съдебно решение, е посочено, че е признат за виновен в извършването на общо 2 престъпления – обикновена компютърна измама и квалифицирана компютърна измама и му е наложеното ефективно общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 9 месеца.

Бургаският апелативният съд споделя изводите на първата инстанция, че изпълнението на Европейската заповед за арест следва да бъде отказано и за двете търсени лица,

като се приеме наказанията им „лишаване от свобода“ да се приведат от прокурор в България. Подобна възможност е изрично предвидена сред основанията за отказ от изпълнение в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и следва да бъде реализирана.

В случая исканите лица са български гражданин, заявили, че не желаят да търпят наказанието в Португалия

След като първата инстанция правилно е съобразила напредналата възраст на двамата, здравословното състояние – трайно намалена работоспособност в резултат на тежки хронични заболявания на Айше Х., чистото съдебно минало и трудовата заетост на Сабахатин Р, както и с факта за изтърпяване на наказанието в държавата на произход, свързан принципа на хуманност и човешко отношение, то правилно е прието наказанието лишаване от свобода по ЕЗА за всеки един от тях да бъде приведено в изпълнение от прокурор в Р България. Това обстоятелство изцяло би съответствало на поетите международноправни ангажименти, доколкото наказанията на двете искани лица ще бъде изпълнени по същия начин и срок, както в Р Португалия, посочват апелативните съдии.

Решението на Бургаския апелативен съд е окончателно

Заверен препис от постановения съдебен акт ще бъде изпратен незабавно на Върховна касационна прокуратура и на Министерство на правосъдието на Република България.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви