МЗ с указания за детските градини и ясли
МЗ с указания за детските градини и ясли

МЗ публикува указания за работата на детските градини в условията на извънредна епидемична обстановка. В него се дават предписания и препоръки както към директорите и персонала на градините, така и към родителите на децата.

Не трябва да има играчки, които няма как да бъдат дезинфекцирани

Няма да се използват физкултурните и музикалните салони, няма да се провеждат т.нар. допълнителни дейности или платени занимания за малчуганите – английски език, изобразително изкуство, спорт, театър.

Максималният допустим брой деца в една група ще е 20

Ако има повече малгучани, те ще бъдат разделяни в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или ще се търси друго подходящо решение, пише в указанията на здравното ведомство. Казва се още, че при необходимост следва помещенията да се реорганизират, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях и спазването на дистанция между децата от отделните групи.

Присъствието на децата е по желание и няма да се изисква медицинска бележка, както е обичайно след дълго прекъсване на посещенията в градината, напомнят от МЗ. Препоръчва се по възможност децата да останат вкъщи.

При заразяване с коронавирус може да се затворят една или няколко групи, или цялата детска градина/ясла. Хронично болните деца и децата със специални образователни потребности могат да посещават детските заведения след предварителна консултация с личния им лекар, се казва още в документа.

Поне четири пъти дневно помещенията следва да бъдат дезинфекцирани, а съоръженията на открито – поне веднъж на ден

Директорите следва да организират график за всекидневния прием и изпращане на децата – по възможност на двора или на специално обособено пространство при дистанция най-малко 2 метра между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата.

Дистанцията между персонала и децата в групите е невъзможна, но тя е посочена като задължителна между отделните групи. Децата следва да прекарват максимално много време навън.

Изискване към директорите е да осигурят необходимите предпазни средства за персонала и почистващи материали за децата и служителите. Те трябва и да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят и маркировка, да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, а в края на всяка седмица да проучват колко деца предстои да идват през следващата.

По преценка на личния лекар децата може да посещават градината с маска, като в тези случаи родителите следва да осигурят поне 2 маски дневно

Освен това от родителите се очаква да уведомят директора за датата, от която детето им ще посещава градина, най-късно два работни дни преди нея, както и да посочат периода на планираното посещение. Те следва да декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и че няма признаци на болест през последните 14 дни.

Друга препоръка към родителите е и да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина или ясла

Те следва да измерват всяка сутрин температурата на детето си и да не го изпращат на градина при стойности над 37.3 градуса.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви