Маговете на богомилите и техните 10 заповеди
Маговете на богомилите и техните 10 заповеди

Богомилите са един от най-дълбоките белези, които древният ни народ изсича в световната памет. Не напълно разбрани, мразени от владетелите и официалната църква, те успяват да останат в спомена на света за духовността му. И, за да не потънат в тъмата на миналото, си позволяваме да ви припомним десетте заповеди, завещани от маговете на богомилите.

В ИМЕТО НА НАШАТА ДОГМА:

Началото бе мъртва точка, а първичност бяха само Силата на Сътворението и Силата на разрушението В името на нашата всевдъхновителка, Силата на Сътворението, като свръхтворческа сила, на която ние служим и която сътвори и слънцето, и месеца, и звездите, и земята, и всички красоти на земята, но не и человека звяр, ние наставляваме:

1. Съгласно началното учение на нашия всечеловековдъхновител Богомил, да не се
допуска при проповедите да се назовава Силата на разрушението с думата Сатанаил
или Дявол, защото тя изразява злото само както го разбират павликите (павликяните и
манихеите), а не както е изразено то в нашето собствено общиарско учение.

2. Да се отрича при всяка проповед обвинението, че служители на павлико-
манихейскиа Сатанаил (Дявола), комуто се приписва разпъването на человеко-
вдъхновителя Христос, почитан от нас, но отречен като всечеловековдъхновител, поради проповедите му към робите да бъдат послушни и поради това, че той признава кесаря (господаря).

3. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме служители на павлико-
манихейския Сатанаил, който възстана срещу Бога-Отца за да разруши света.

За нас Бог- Отец е свръхтворческа сила, която няма нито име, нито пол,

а за проповедниците на лъжечеловеческото възкресение този Бог-Отец е само мъж, който на земята се явява под формата на цар или на господар, т.е. под формата на разрушителната сила, Сатанаил, Дявола.

4. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали сътворението
на Земята от Сатанаил (Дявола). В същност ние знаем и учим, че Земята и Всемирът са сътворени от Силата на Сътворението, на която не придаваме никакъв человечески или животински образ, в каквито образи проповедниците на лъжечеловеческото възкресение представят своите богове или своите противобогове.

5. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали сътворението на земия рай от Сатанаил. В същност ние знаем и учим, че земният рай е дело на Силата
на Сътворението, а Силата на разрушението се яви, за да разруши този земен рай чрез человекомъжа звяр (Сатанаил, Дявола).

6. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали сътворяването
от Сатанаил на първите человеци на земята, Адама и Ева. Защото ние знаем и учим, че
първочеловекът на земята е жената в невинност и че тя е дело на Силата на
Сътворението, а мъжът като человек звяр, е творение на Силата на разрушението (Сатанаил, Дявола).

7. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали рождението на
първочеловеците Каин и Каломена от бракосъчетанието на Сатанаил във вид на змия
и Ева. В същност, ние знаем и учим, че от бракосъчетанието на мъжа звяр, дело на
Силата на разрушението с първожената в невинност, дело на Силата на Сътворението, се създаде не человеческият, а человекозверският свят.

8. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме служили на двуличния
Сатанаил, който най-напред откри на Моисея 10-те Божи заповеди, а после чрез него разпъна человековдъхновиталя ЙЕ-ШО, водокръстен от ЙО-ХАН, когато ние работим за унищожението на този двуличен получеловек, на този человек звяр

Богомилите за ада и рая

9. Да се отбива при всяка проповед учението за небесния ад и за небесния рай, за които говорят проповедниците на лъжечеловеческото възкресение, защото ние знаем и учим, че Раят и Адът а само за земята и за человека: АДЪТ това е человечеството при господари и роби. РАЯТ това е всечеловеческото общиарство основано на равенство и братство.

10. Да се отбива при всяка проповед учението за грешната и безгрешната человеческа душа. Всъщност ние знаем и учим, че душата на человека е една, единна, вечна,
безгрешна, че тя се изразява само в творческата мирова сила Силата на Сътворението, че се вселява само в человеците общиарци, творци на правдата, на мира, на любовта и на равенството, а не в человеците зверове господари, които са въплъщение на Силата на Разрушението и са само за неправди, за неравенство и за кръвопролитни насищания на техните бесове.

Върху китката на дясната си ръка Маговете татуирали един знак, който представлява две елипси пресечени взаимно под прав ъгъл. Едната по продължение на ръката, а другата – напречно.

Този е белегът, емблемата на богомилите. Едната елипса, по продължение на ръката,
символизира творческата сила – Силата на Сътворението, а другата, напречната, символизира Силата на разрушението.

Така татуирани, обаче, с този знак-емблема са могли да бъдат само посветените богомили, т.е. Маговете. Да не се забравя, че богомилите са делили хората на две категории: едните съвършенни, посветени, Магове, а другите- обикновени последователи.

Източник:“Богомилското учение“ Антон Глогов

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви