През 2019 г. се наблюдава намаляване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в областта са 1 958 и са с 9 по-малко от предходната година.

От всички регистрирани бракове 70.8% (1 387) са сред населението в градовете. В селата са сключени 571 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (48.3%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (48.2%).

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.9 и 28.7 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава съответно с 0.3 години за мъжете и с 0.6 за жените.

В градовете средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.7 и 29.4 години, докато в селата тя е съответно 30.1 и 27.1 години. За 86.0% от мъжете и 86.3% от жените, сключили граждански брак през 2019 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже – 1 684, следван от разведените – 240. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 1 689, следван от броя на разведените – 247.

През 2019 г. разводите в областта са 685, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 1.9%. От всички прекратени бракове 83.8% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 38.5%, а при жените – 35.0%.

Разводът е бил първи за 88.8% както при мъжете така и при жените, разтрогнали своите бракове през 2019 година. През 2019 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 44.2 и 40.5 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава съответно с 0.1 години за мъжете и с 0.3 за жените.

В градовете средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 44.4 и 40.7 години, докато в селата тя е съответно 43.6 и 39.5 години.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви