През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 87 жилищни сгради с 676 жилища в тях и 68 321 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 42 други сгради с 26 396 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 34.6%, а общата им застроена площ – с 2.4%, докато жилищата в тях се увеличава с 23.6%, Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 19.2%, а тяхната РЗП – с 19.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 9.4%, докато жилищата в тях се увеличават с 9.0%, а общата им застроена площ – с 15.3%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 6.7%, а на тяхната РЗП – с 60.4%.

През първото тримесечие на 2020 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 94 жилищни сгради с 617 жилища в тях и с 66 772 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 84 075 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 2.2%, жилищата в тях – със 145.8%, а тяхната РЗП – с 89.5%. Броят на започнатите други сгради намалява със 17.9%, докато общата им застроена площ се увеличава с 62.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 12.1%, а общата им застроена площ – с 32.1%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 0.7%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 36.0%, а съответната им РЗП – с 9.3%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви